شمارۀ ۲۸ ماهنامۀ گیلانˇ اؤجٰا

شمارۀ ۲۸ ماهنامۀ گیلانˇاؤجا

دفتر چهارم از دورۀ جدید، شمارۀ پیاپی ۲۸، چهارمین سال ماهنامۀ گیلانˇ اؤجا منتشر شد.

روی جلد این شماره عکسی از زنده یاد «یونس آماده»، معلم پیشکسوت و دبیرکل اسبق «کانون صنفی معلمان گیلان» درج شده و متن دو سخنرانی از او به همراه یادداشت‌هایی از اعضای کانون صنفی معلمان گیلان، دربارۀ او را می‌توانید در قالب پروندۀ کوتاهی بخوانید.
طرح دیگر جلد مربوط به راهپیمایی کارگران «آذراب» در اراک است. «فردا روشن است؟!» عنوان نخستین یادداشت شمارۀ ۲۸ اؤجاست که به موضوع چیستی و چگونگی مطالبات تاریخی جامعۀ مدنی کشور پرداخته است. پس از آن مروری بر وضعیت کارگران گیلان در تابستان ۱۳۹۸ در قالب گزارشی با عنوان: «دستمزدهای معوقه، اعتصابات نافرجام و اخراج» آمده است.

در ادامه می‌توانید پروندۀ ویژۀ معرفی یونس آماده و یادداشتی با عنوان «فاصلۀ طبقاتی و آموزش و پرورش» را با موضوع مسائل آموزشی بخوانید.

بخش نخست مقالۀ «آنچه نمی‌بینیم» که به نقد و بررسی تأثیر رسانه‌های اینترنتی بر جنبش‌های مدنی اختصاص دارد نیز در بیست و هشتمین شمارۀ ماهنامۀ گیلانˇ اؤجا منتشر شده است.
مقالۀ «امنیت ملی چیست و ناقضان آن، کیانند؟» از دیگر مطالب خواندنی این شمارۀ مجلۀ اؤجاست. که در ادامۀ آن می‌توانید گفت‌وگویی کوتاه با صدیقۀ مالکی‌فرد، همسر هاشم خواستار را نیز که با اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت است، بخوانید.

پشت جلد شمارۀ ۲۸ به معرفی عکاس متولد بندرانزلی، محمد صیاد اختصاص یافته است و گزارشی اختصاصی از نخستین نمایشگاه عکس این هنرمند پیشکسوت را با عنوان «ویرانی و مقاومت» در مجله منتشر شده است.

بخش چهارم «آشپزخانۀ جنگی» که ترجمۀ کتابی است و هر شماره به صورت پاورقی منتشر می‌شود در شمارۀ ۲۸ می‌توانید بخوانید. همچنین «خاطره‌ای کوتاه از توقفی کوتاه در رشت» که یادی‌است از نصرت رحمانی، در این شمارۀ ماهنامۀ گیلانˇ اؤجا منتشر شده است.

شعرهایی از: قباد حیدر، ایراندخت صابری و سیدعلی صالحی نیز از مطالب خواندنی اؤجای بیست و هشتم است که با معرفی کتاب‌های رسیده به پایان می‌رسد.

 

مراکز پخش   | شمارۀ حساب برای حمایت و کمک مالی

Designed By Erfan Powered by Bayan