شمارۀ ۲۴ ماهنامۀ گیلان اؤجٰا

شمارۀ 24 ماهنامه گیلان اوجا

شمارۀ ۲۴ ماهنامۀ گیلان اؤجٰا، اسفند ۱۳۹۷ «ویژۀ روز جهانی زن» منتشر شد.

همۀ مطالب این شماره به مناسبت روز جهانی زن، در سرویس زنان اؤجٰا تألیف و تدوین شده است.

سرمقاله با عنوان: «هشت مارس، روز جهانی زن» با بیان تاریخچۀ ۸ مارس، به دلیل نام‌گذاری این روز و تاریخچۀ آن در دنیا و کشورمان می‌پردازد. در این یادداشت آمده که نخستین بزرگداشت‌های روز جهانی زن در ایران، در آغاز قرن حاضر، در گیلان و به همت زنان پیشروی این استان برگزار شده بود.

«تجربۀ موفق زنان روستایی در تولید کمپوست از زبالۀ تر» عنوان گفت‌وگویی است که در بخش زنان و محیط زیست، با مسئول خانۀ بهداشت روستای فشتکه انجام شده است.

در ادامه مقالۀ «تنگنای اُتیسم و جامعه‌ای که تاب آنرا ندارد» به تأثیر اُتیسم بر زندگی زنان و مادران درگیر با فرزندانی که دچار این بیماری هستند و تبعات اجتماعی آن، می‌پردازد.

در بخش ورزش زنان نیز یادداشتی با عنوان «کوهنوردان زن و جدال با تفکر و سنت و قوانین» آمده که ضمن بیان تاریخچۀ حضور زنان در این ورزش و اهمیت آن، به نقش زنان کوهنورد کشورمان، تأثیر کوهنوردی بر زنان و مشکلات پیش پای آنها اشاره می‌کند.

«زنان کارگر و حوادث کار» عنوان یادداشت دیگری‌ست که به بهانۀ قطع دست زن کارگری در کارخانۀ چای در املش، به ضرورت رعایت ایمنی و حقوق کارگران زن پرداخته است.

در ادامهٔ بررسی وضعیت زنان کارگر در کارخانهٔ چای، مطلبی پیرامون تجربۀ شخصی زنی کارگر از وضعیت کار خویش و دیگر زنان استان طی دو دهۀ گذشته با عنوان «امنیت شغلی و ایمنی در محل کار، از گذشته تا امروز» آمده است. همچنین در ادامه می‌توانید یادداشتی دربارۀ زنان چایکار در هندوستان نیز بخوانید.

«تحکم و تهدید مطالبات به حق و قانونی معلمان نشانۀ چیست؟» عنوان یادداشتی از تجربۀ یکی از معلمان زنی است که در تحصن صنفی ۱۲ اسفند ماه در گیلان شرکت داشته است.

مقالۀ «کودک همسری» هم از دیگر مطالب این ویژه‌نامه است که به بررسی تاریخچه و آسیب‌های این پدیده بر جسم و روان زنان و کودکان پرداخته است.

پایان بخش مطالب این شماره را مجموعۀ چند عکس دیدنی از کار و تلاش زنان گیلان تشکیل می‌دهد. 

شمارۀ ۲۴ ماهنامۀ گیلان اؤجٰا، اسفند ۱۳۹۷، ویژۀ روز جهانی زن، در ۱۶ صفحه، به قیمت ۳۰۰۰ تومان، در دسترس علاقه‌مندان است.


مراکز پخش   | شمارۀ حساب برای حمایت و کمک مالی

Designed By Erfan Powered by Bayan