شناسنامه

عنوان: گیلانˇاؤجٰا

نشان عنوان: گیلانˇاؤجا

زمینۀ انتشار: اجتماعی، فرهنگی

زیر نظر شورای نویسندگان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: احمد زاهدی شلمانی

شمارۀ ثبت پروانۀ نشر: ۷۶۱۳۲

نشانی: جادۀ انزلی - رشت، سه راه حسن رود، نبش کوچۀ وحدت ۱۷، پلاک ۳۳۳

مکاتبات: بندرانزلی، صندوق پستی: ۱۱۱۹ – ۴۳۱۴۶

تلفن:  ۰۱۳۴۴۴۰۳۵۷۱چاپی، کاغذی

دورۀ انتشار: ماهانه

قطع: ۲۱x۲۹

جلد: دورنگ

صفحات: سیاه و سفید

تعداد صفحات: متغیر

صحافی: منگنه‌ای

Designed By Erfan Powered by Bayan